Heal hop és un projecte de projectes que neix a les terres de Girona i es mou per tot el país, utilitzant les eines del Hip Hop per a treballar i reflexionar sobre valors i expressar creativament idees i objectius pedagògics, artístics, emocionals i socio-culturals.

La idea és aconseguir un pensament crític davant de qualsevol context i esdevenir-ne una transformació col·lectiva i individual. 

Només d’aquesta manera, i a través de l’educació i de l’art, ens farem responsables dels nostres pensaments i emocions.